Tủ Điều khiển bảo vệ

Tủ Điều khiển bảo vệ là loại tủ được sản xuất theo quy trình chất lượng ISO 9001:2015. Tủ điện điều khiển bảo vệ được sử dụng để điều khiển...

Tủ TMS

Tủ TMS1 là loại tủ được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đã được type test toàn diện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-200. Đây là hệ...

Tủ dao cách ly

Tủ dao cách ly là dạng tủ Metal Enclose được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của IEC 62271-200. Tủ được thiết...

Tủ đo đếm

Tủ đo đếm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đáp ứng đầy đủ theo tiêu chuẩn IEC 62271-200. Tủ có thể thiết kế thẩm mỹ để được...

Tủ Điều khiển động cơ

Tủ điều khiển động cơ được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn IEC 62271-200. Tủ được thiết kế không bị ảnh hưởng...

Tủ điện tổng

Tủ điện tổng là tủ được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và được type test toàn diện phù hợp với tiêu chuẩn mới IEC 61439-1 (phiên bản cũ...

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this. You can read more about our cookie policy here


OK